چراغ مطالعه , چراغ مطالعه کلیپسی

LED های مخصوص هر کار

نور مناسب مطالعه از نور مناسب خواندن نت های موسیقی متفاوت است. لذا مایتی برایت برای این منظور چاره اندیشیده و برای هر کار چراغ مخصوص با آن شدت و طیف نوری را ساخته است.

لنزهای پخش کننده نور

نور چراغ‌ها عموما در یک نقطه خاص شدت بیشتری داشته و باعث ایجاد بی نظمی در سطح کاغذ می‌شود. مایتی برایت با استفاده از تکنولوژی مخصوص لنزهایش این مشکل را حل کرده و نوری یکنواخت  و مناسب برای مطالعه شما ارائه می کند.

سبک و کار آمد

دیگر نگران جابجایی و جاگذاری چراغ مطالعه تان نباشید. با مدل های کلیپسی مایتی برایت چراغ مطالعه تان را میتوانید روی هر سطحی نصب کنید