خانه‌ی خود را به حرکت حساس کنید!

با سنسور حرکتی دی لینک می‌توانید حرکت‌‌های جاری در منزل یا محل کارتان را تشخیص داده و با اتصال آن به پریز هوشمند کارهای فوق‌العاده انجام دهید!