لوازمتان را از هرجایی کنترل کنید

با پریز هوشمند مای‌دی‌لینک ، هرجا که باشید ، می‌توانید دستگاه های خود را خاموش و روشن کنید.

مصرف انرژیتان را تحت نظر داشته باشید

مصرف برق خود را تحلیل کنید

از حرارت بیش از حد در لوازم پیشگیری کنید

یک حسگر حرارتی در داخل پریز در صورت افزایش بیش از حد دما، سوئیچ پریز را خاموش میکند.

برای لوازمتان برنامه زمانبدی شده تعریف کنید

لوازمتان را برنامه ریزی کنید تا با ورود شما به خانه قهوه ساز یا لامپ ها روشن شوند

لوازمتان را با نرم افزار موبایل خاموش/روشن کنید

با نرم افزار رایگان mydlink Home برای موبایل، لوازمی مثل لامپ و اتو را با موبایل و تبلتتان خاموش یا روشن کنید.