تکامل کاغذ

کاغذ دیجیتال سادگی خواندن و نوشتن بر روی کاغذ را با قابلیت‌های دیجیتال ترکیب می‌کند. که شامل قابلیت اشتراک گذاری آسان بین دستگاه‌ها و جستجو در بین مقالات و امن سازی اطلاعات بوسیله تکنولوژی‌های برتر رمزگذاری.